SB2 ønsker å bidra til et nærmiljø basert på verdiskapning og vekst i kultur og idrett. Derfor bruker vi midler på å støtte idrettslag og utøvere som satser seriøst på holdningsskapende aktiviteter innen kultur og idrett, for barn og ungdom. Vi er meget stolte av å presentere våre samarbeidspartnere: